Bookmark and Share     Sitemap
 

Behandling

 Behandling

Der anvendes forskellige behandlingsformer alt efter, hvilket problem du kommer med. Behandlingen er oftest en kombination af manuel behandling og aktive øvelser løbende suppleret med grundig information og vejledning. Jeg arbejder med de nyeste evidensbaserede behandlingsmetoder.

Flex Fysioterapi behandler

Et bredt spektrum af muskel og led problemer såsom:

 • Nakkeproblemer og hovedpine
 • Rygproblemer
 • Smerter i arme udgående fra nakken
 • Smerter i ben udgående fra ryggen
 • Idrætsskader
 • Arbejdsbetingede overbelastningsskader
 • Skulder/albue problemer
 • Knæ/hofte problemer
 • Fodproblemer og fejlstillinger
 • Kredsløbs og konditionsproblemer

 

Første besøg hos Flex Fysioterapi:

 • Første gang du kommer til behandling eller undersøgelse skal/kan du medbringe en gyldig henvisning fra lægen. Din læge kan have lagt henvisningen på nettet, så kan vi hente den elektronisk fra henvisningshotellet.
 • Du skal medbringe dit gule sygesikringskort
 • Du skal medbringe lagen, der er dog mulighed for at leje lagen til behandlingslejet.
 • Det er en god idé at du indhenter alle relevante oplysninger og medbringer dem til vores første møde. Det kan være:  En evt. operationsbeskrivelse eller journaludskrift af det, der omhandler problemet. Røntgenbeskrivelse hvis de er tilgængelige. Beskrivelser af andre scanninger, ultralyd, MR, CT osv.

FLEX Fysioterapi v. Søren Friis | Gl. Struervej 7, 7500 Holstebro  | Tlf.: 42299298 | info@flex-fys.dk